POMOCNY ANIOŁ

Idź do spisu treści

Menu główne


Przez wiele lat jako osoby prywatne, wspieraliśmy różne działania pomagające przede wszystkim dzieciom. Przyszedł moment, gdy konieczne jest sformalizowanie działań i udało się to z inicjatywy trzech osób zdecydowanych na założenie Stowarzyszenia. Dzięki nim powstało Stowarzyszenie "POMOCNY ANIOŁ". Nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w dniu 20 marca 2018r. Jesteśmy Stowarzyszeniem niosącym pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz potrzebującym wsparcia. Nasi podopieczni  to przede wszystkim osoby pozostające pod opieką takich instytucji, jak MOPS i OPS, ale także osoby, którym życie nie szczędzi zdarzeń losowych takich, jak np. pożar, wypadek itp. Tworzymy grupę ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych. Jesteśmy otwarci na współpracę z ludźmi, firmami i z podobnymi organizacjami charytatywnymi.
Naszym celem jest działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Ważną rolę w naszej działalności odgrywają ochotnicy, którzy dobrowolnie
i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas wspierając nasze Stowarzyszenie ponieważ działamy charytatywnie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego